Kulüpte faaliyet yapılabilecek branşlar.
 • Kulüplerimizde etkinlik yapılabilecek branşlar ile ilgili Tazof tarafından sürekli olarak akademik çalışmalar yapılmaktadır. Şimdilik aşağıdaki branşlarda etkinlik yapılabilmektedir. İlerleyen süreçte bu branşların sayısı arttırılacaktır.
 1. Akıl ve zekâ oyunları
 2. Robotik
 3. Kodlama
 4. Bilişsel beceriler egzersizleri
 5. Yaratıcı darama ve sanat etkinlikleri
Kulüpte yapılabilecek etkinlikler
1) Serbest kulüp etkinlikleri
 • Herhangi bir eğitim amacı gütmeden oyuncuların kendilerini geliştirebilmeleri için kulüp tarafından oluşturulan serbest katılımlı etkinliklerdir.
 • Katılım tamamen serbesttir ve kulüp üyesi olan her oyuncu bu saatlerde kulüpte vakit geçirebilir ve bireysel olarak antrenman yapabilir.
 • Serbest kulüp etkinlikleri ile kulüpler özellikle eğitim kitlerine (oyun ve robotik malzemelere vs.) erişim imkânı olmayan oyuncularının eğitim kitlerine erişimini kolaylaştırabilirler.
 • Kulüpler bu etkinlikler ile oyuncularının gurup halinde hareket etme, sosyalleşme ve proje üretme gibi birçok amaç için birlikte vakit geçirmelerine imkân sağlamış olacaklardır.
 • Ayrıca kulüpler bu etkinlikleri uygun gördükleri diğer kurumlarda ve mekanlarda (avm, kültür merkezi vs.) alanlarda uygulayarak kulüplerinin tanınmasını sağlayacaklardır.
 • Kulüpler bu etkinlikleri ücretli ya da ücretsiz olarak oyuncularına sunabilirler.
 • Kulüp üyelerinin kartları manyetik özelliklidir. Etkinliğin yapılacağı mekânın girişine konulacak uygun manyetik kart okuyucu sayesinde sistem öğrencinin etkinliğe giriş ve çıkış saatlerini otomatik olarak kaydeder.
 • Etkinliğe katılım ücretli ise sistem öğrencinin katıldığı her etkinlik saatinin bedeli otomatik olarak oyucunun bakiyesinden düşer ve bu bilgileri oyuncu ve velisinin profilinden onlara sunar.
2) Planlı kulüp etkinlikleri
 • Bu etkinliklerde amaç oyuncuların akademik olarak eğitim almalarına imkân sağlamaktır.
 • Bu etkinlikleri başarı ile tamamlayan öğrenciler diğer protokolleri de yerine getirdikten sonra bağlı oldukları kulüp üzerinden TAZOF”a tescilli oyuncu başvurusu yapabilirler.
 • Tescil başvurusu olumlu cevaplanan oyuncunun 16 haneli kulüp üye numarası Tazof sistemine işlenir ve oyuncunun tescil işlemi tamamlanmış olur.
 • Tescilli oyuncular kulübün müsabakalara ve liglere katılacak olan takımlarına seçilme haklarına sahip olur. Tescilli olmayan hiçbir oyuncu takımı temsilen lig ve müsabakalara katılamaz.
 • Bu etkinlikler için ihtiyaç duyulacak eğitim planları Tazof eğitim komisyonu tarafından her yıl güncellenir ve otomasyon sistem üzerinden kulüplerin istifadesine sunulur.
 • Bu etkinliklere katılan her oyuncunun tescil için başvuru yapma zorunluluğu yoktur. Oyuncu tescili sadece isteğe bağlıdır.
 • Kulüp bu etkinlikleri antrenman amaçlı da yapabilir.
 • Planlı kulüp etkinlikleri için otomasyon sistemde çok farklı guruplarda da kullanılabilecek detaylı eğitim planlarıda bulunmaktadır. (Özel eğitim öğrencisi için eğitim planları, sporcu oyuncu eğitim planları vs.)
 • Kulüpler bu etkinlikleri ücretli ya da ücretsiz olarak oyuncularına sunabilirler.
 • Kulüp üyelerinin kartları manyetik özelliklidir. Etkinliğin yapılacağı mekânın girişine konulacak uygun manyetik kart okuyucu sayesinde sistem öğrencinin etkinliğe giriş ve çıkış saatlerini otomatik olarak kaydeder.
 • Etkinliğe katılım ücretli ise sistem öğrencinin katıldığı her etkinlik saatinin bedeli otomatik olarak oyucunun bakiyesinden düşer ve bu bilgileri oyuncu ve velisinin profilinden onlara sunar.
 • Etkinliğe katılım ücretli ise sistem öğrencinin katıldığı her etkinlik saatinin bedeli otomatik olarak oyucunun bakiyesinden düşer ve bu bilgileri oyuncu ve velisinin profilinden onlara sunar.