1-OKUL AİLE BİRLİKLERİ:
 • Okul aile birlikleri tüzükleri gereği sivil toplum kuruluşları ile birlikte okuldaki eğitim ve öğretime destek verecek faaliyetler yapabilmektedir. Bu vesile ile okul aile birlikleri Tazof ile protokol yaparak bağlı oldukları İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık oluru ile akıl ve zekâ oyunları kulübü için federasyonumuzdan tescil alabilirler.
 • Okul aile birlikleri okul idaresinin onayı ile kulüp logosu olarak okulun resmi logosunu kullanabilir ve faaliyetlerini okulda yapabilirler. Ayrıca Tazof tarafından organize edilen zekâ oyunları liglerine okulu temsilen katılabilirler.
 • Okul müdürü, okulda görevli idari personel, okulda görevli öğretmen yâda okul aile birliği başkanı kulüp başkanı olabilir ve gerek duyulduğunda başkanlığı uygun bir adaya devredebilir.
 • Okul aile birliği kulüp faaliyetlerinin finansmanı için kulüp faaliyetlerine katılanlardan okul aile birliğine bağış toplayabilir ve topladığı bağışlar ile kulüp ve okulun ihtiyaçlarını finanse edebilir.
 • Kulüp idarecilerinin iş yükünü azaltmak amacı ile kulübün ve kulüp faaliyetlerinin doğru tanıtılabilmesi için isteyen kulüplerimize Tazof tarafından kurumsal bir internet sitesi hazırlanıp kulübün istifadesine sunulabilmektedir. Bu hizmetin detayları sayfa 9 da anlatılmaktadır.
 • Bütün kulüplerimize Tazof tarafından geliştirilmiş kulüp otomasyon sistemi (yazılım) hizmeti verilecektir. Bu hizmet sayesinde Tazof veli, oyuncu ve kulüp yönetiminin bütün ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini hiçbir idari iş yüküne girmeden kolayca halletmelerine imkân sağlayacaktır. Bu otomasyon sisteminin detayları ayrıca sayfa 9 ve 10 da anlatılmaktadır.
 • Tescil işlemi yapılan kulüp sayfa 11, 12ve 13’deki bütün kulüp faaliyetlerinden istediğini yapabilir.
 • Kulüp faaliyetleri için deneyimli ve uzman eğitmen ihtiyacını Tazof otomasyon sistemindeki cv bankasından sağlayabilirsiniz. Okulun kulübünde görev almak isteyen okulun kadrolu öğretmenleri TAZOF tarafından eğitimlerini tamamlayarak okullarındaki kulüpte görev alabilirler.
 • Kulüp idaresi ile ilgilenecek vakti ya da deneyimi olmayan başkanlarımız TAZOF ’tan kulüp koordinatörü talep edebilirler. Bu koordinatörler başkanın yetkisine sahip olup başkan adına kulübü yönetebilir. Kulüp koordinatörlüğü ile ilgili detaylara sayfa 13’den ulaşabilirsiniz.
 • Kulüp yönetimi istemesi halinde okul idaresi ile gerekli protokolleri yaptıktan sonra ders saatleri dışında ve hafta sonlarında okulda planlı ya da serbest kulüp etkinlikleri organize edebilir ve bu etkinliklere okul dışından da oyuncu kabulü yapabilir.
 • Kulüp yönetimi istemesi halinde başka okullar ve kurumlar ile de gerekli protokolleri yaparak serbest ya da planlı kulüp etkinliklerini başka kurumlarda da yapabilir. Bu konudaki maddi yükümlülükler kurumlar arası yapılan protokol (anlaşma) ile kayda alınır.
 • Bilsem dahil olmak üzere bütün kamusal eğitim kurumlarındaki okul aile birlikleri tescil hakkına sahiptir.
 • Kulüp yönetimi gerekli koşulları yerine getirdikten sonra Tazof nezdinde ulusal turnuva organize edebilir ve tüm tescilli Tazof sporcularını davet edebilir.
 • Bu kulüplerimiz tescil işlemlerinden sonra kulüp bünyesinde Kulüp faaliyetleri adı altında herhangi bir eğitim öğretim faaliyeti (ders kursları, üniversite hazırlık kursu ya da etüt çalışması vs.) yapamazlar. Tescil başvurusu esnasında Tazof kulüplerinden bu konu hakkında taahhütname almaktadır. Tescil işleminden sonra bu tür faaliyetler yaptığı tespit edilen kulüplerin tescilleri iptal edilir. Okul aile birliğinin kendi bünyesinde milli eğitim tarafından özel eğitim faaliyetleri yapabilme izni var ise bu tür organizasyonları ayrıca yapma hakkı vardır ama kulüp faaliyetleri altında yapamazlar.
2-ÖZEL OKULLAR:
 • Milli eğitim bakanlığımıza bağlı Özel okullarımız 2 türlü başvuru yapabilirler.

1.Eğitim şirketi olarak faaliyet yapan okullarımız şirket olarak Tazof ile protokol yaparak zekâ oyunları kulübü için tescil alabilirler. 

2.Bir Vakfa bağlı olarak faaliyet yapan okullarımızda istemeleri halinde bağlı oldukları vakıf üzerinden Tazof ile protokol yaparak zekâ oyunları kulübü için tescil alabilirler.  

 • Özel okullarımız istemeleri halinde her şubeleri için ayrı ayrı kulüp açma ve tescil alma hakkına sahiptir.
 • Franchising olarak çalışan Özel okullarımızda istemeleri halinde her şubeleri için ayrı ayrı tescil alma hakkına sahiptir.
 • Özel okullara bağlı kulüplerimiz okul idaresinin onayı ile kulüp logosu olarak okulun resmi logosunu kullanabilir ve faaliyetlerini okulda yapabilirler. Ayrıca Tazof tarafından organize edilen zekâ oyunları liglerine okulu temsilen katılabilirler.
 • Okul müdürü, okulda görevli idari personel ya da okulda görevli öğretmen kulüp başkanı olabilir ve gerek duyulduğunda başkanlığı uygun bir adaya devredebilir.
 • Kulüp yönetimi kulüp faaliyetlerinin finansmanı için kulüp faaliyetlerine katılanlardan ücret toplayabilir ve topladığı ücret ile kulüp ve okulun ihtiyaçlarını finanse edebilir. Kulüp yönetimi şirket olarak tescil almış ise aldığı ödemeler karşılığında fatura kesebilir, dernek olarak tescil almış ise aldığı ödemeler için makbuz kesebilir.
 • Kulüp idarecilerinin iş yükünü azaltmak amacı ile kulübün ve kulüp faaliyetlerinin doğru tanıtılabilmesi için isteyen kulüplerimize Tazof tarafından kurumsal bir internet sitesi hazırlanıp kulübün istifadesine sunulabilmektedir. Bu hizmetin detayları sayfa 9 da anlatılmaktadır.
 • Bütün kulüplerimize Tazof tarafından geliştirilmiş kulüp otomasyon sistemi (yazılım) hizmeti verilecektir. Bu hizmet sayesinde Tazof veli, oyuncu ve kulüp yönetiminin bütün ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini hiçbir idari iş yüküne girmeden kolayca halletmelerine imkân sağlayacaktır. Bu otomasyon sisteminin detayları ayrıca sayfa 9 ve 10 da anlatılmaktadır.
 • Tescil işlemi yapılan kulüp sayfa 11, 12ve 13’deki bütün kulüp faaliyetlerinden istediğini yapabilir.
 • Kulüp faaliyetleri için deneyimli ve uzman eğitmen ihtiyacını Tazof otomasyon sistemdeki cv bankasından sağlayabilirsiniz. Okulun kulübünde görev almak isteyen okulun kadrolu öğretmenleri TAZOF tarafından eğitimlerini tamamlayarak okullarındaki kulüpte görev alabilirler.
 • Kulüp idaresi ile ilgilenecek vakti ya da deneyimi olmayan başkanlarımız TAZOF ’tan kulüp koordinatörü talep edebilirler. Bu koordinatörler başkanın yetkisine sahip olup başkan adına kulübü yönetebilir. Kulüp koordinatörlüğü ile ilgili detaylara sayfa 13’den ulaşabilirsiniz.
 • Kulüp yönetimi istemesi halinde okul idaresi ile gerekli protokolleri yaptıktan sonra hafta içi ve hafta sonları okulda planlı ya da serbest kulüp etkinlikleri organize edebilir ve bu etkinliklere okul dışından da oyuncu kabulü yapabilir.
 • Kulüp yönetimi istemesi halinde başka okullar ve kurumlar ile de gerekli protokolleri yaparak serbest ya da planlı kulüp etkinliklerini başka kurumlarda da yapabilir. Bu konudaki maddi yükümlülükler kurumlar arası yapılan protokol (anlaşma) ile kayda alınır.
 • Kulüp yönetimi gerekli koşulları yerine getirdikten sonra Tazof nezdinde ulusal turnuva organize edebilir ve tüm tescilli Tazof sporcularını davet edebilir.
 • Bu kulüplerimiz tescil işlemlerinden sonra kulüp bünyesinde Kulüp faaliyetleri adı altında herhangi bir eğitim öğretim faaliyeti (ders kursları, üniversite hazırlık kursu ya da etüt çalışması vs.) yapamazlar. Tescil başvurusu esnasında Tazof kulüplerinden bu konu hakkında taahhütname almaktadır. Tescil işleminden sonra bu tür faaliyetler yaptığı tespit edilen kulüplerin tescilleri iptal edilir. Bu kurumlarımızın kendi bünyesinde milli eğitim tarafından özel eğitim faaliyetleri yapabilme izni var. Bu sebeple bu tür organizasyonları ayrıca yapma hakları vardır ama kulüp faaliyetleri altında yapamazlar.
3-ÖZEL KURSLAR:
 • Milli eğitim bakanlığımıza bağlı Özel öğretim kursu ya da kişisel gelişim kursları 2 türlü başvuru yapabilirler.

1.Eğitim şirketi olarak faaliyet yapan kurslarımız şirket olarak Tazof ile protokol yaparak zekâ oyunları kulübü için tescil alabilirler. 

2.Dernek ya da vakıfa bağlı olarak faaliyet yapan kurslarımız bağlı oldukları dernek ya da vakıf üzerinden de Tazof ile protokol yaparak zekâ oyunları kulübü için tescil alabilirler.  

 • Özel kurslarımız istemeleri halinde her şubeleri için ayrı ayrı kulüp açma ve tescil alma hakkına sahiptir.
 • Franchising olarak çalışan Özel kurslarımız istemeleri halinde her şubeleri için ayrı ayrı tescil alma hakkına sahiptir.
 • Özel kurslara bağlı kulüplerimiz kurs idaresinin onayı ile kulüp logosu olarak kurumun resmi logosunu kullanabilir ve faaliyetlerini kurumda ve kurumun şubelerinde yapabilirler. Ayrıca Tazof tarafından organize edilen zekâ oyunları liglerine kurumu temsilen katılabilirler.
 • Kurum müdürü, kurumda görevli idari personel ya da kurumda görevli öğretmen kulüp başkanı olabilir ve gerek duyulduğunda başkanlığı uygun bir adaya devredebilir.
 • Kulüp yönetimi kulüp faaliyetlerinin finansmanı için kulüp faaliyetlerine katılanlardan ücret toplayabilir ve topladığı ücret ile kurumun ve kulübün ihtiyaçlarını finanse edebilir. Kulüp yönetimi şirket olarak tescil almış ise aldığı ödemeler karşılığında fatura kesebilir, dernek olarak tescil almış ise aldığı ödemeler için makbuz kesebilir.
 • Kulüp idarecilerinin iş yükünü azaltmak amacı ile kulübün ve kulüp faaliyetlerinin doğru tanıtılabilmesi için isteyen kulüplerimize Tazof tarafından kurumsal bir internet sitesi hazırlanıp kulübün istifadesine sunulabilmektedir. Bu hizmetin detayları sayfa 9 da anlatılmaktadır.
 • Bütün kulüplerimize Tazof tarafından geliştirilmiş kulüp otomasyon sistemi (yazılım) hizmeti verilecektir. Bu hizmet sayesinde Tazof veli, oyuncu ve kulüp yönetiminin bütün ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini hiçbir idari iş yüküne girmeden kolayca halletmelerine imkân sağlayacaktır. Bu otomasyon sisteminin detayları ayrıca sayfa 9 ve 10 da anlatılmaktadır.
 • Tescil işlemi yapılan kulüp sayfa 11, 12ve 13’deki bütün kulüp faaliyetlerinden istediğini yapabilir.
 • Kulüp faaliyetleri için deneyimli ve uzman eğitmen ihtiyacını Tazof otomasyon sistemdeki cv bankasından sağlayabilirsiniz. Kurumun kulübünde görev almak isteyen kurumun kadrolu öğretmenleri TAZOF tarafından eğitimlerini tamamlayarak kurumlarındaki kulüpte görev alabilirler.
 • Kulüp idaresi ile ilgilenecek vakti ya da deneyimi olmayan başkanlarımız TAZOF ’tan kulüp koordinatörü talep edebilirler. Bu koordinatörler başkanın yetkisine sahip olup başkan adına kulübü yönetebilir. Kulüp koordinatörlüğü ile ilgili detaylara sayfa 13’den ulaşabilirsiniz.
 • Kulüp yönetimi istemesi halinde kurum idaresi ile gerekli protokolleri yaptıktan sonra ders saatleri dışında ve hafta sonları kurumda planlı ya da serbest kulüp etkinlikleri organize edebilir ve bu etkinliklere kurum dışından da oyuncu kabulü yapabilir.
 • Kulüp yönetimi istemesi halinde başka okullar ve kurumlar ile de gerekli protokolleri yaparak serbest ya da planlı kulüp etkinliklerini başka kurumlarda da yapabilir. Bu konudaki maddi yükümlülükler kurumlar arası yapılan protokol (anlaşma) ile kayda alınır.
 • Kulüp yönetimi gerekli koşulları yerine getirdikten sonra Tazof nezdinde ulusal turnuva organize edebilir ve tüm tescilli Tazof sporcularını davet edebilir.
 • Bu kulüplerimiz tescil işlemlerinden sonra kulüp bünyesinde Kulüp faaliyetleri adı altında herhangi bir eğitim öğretim faaliyeti (ders kursları, üniversite hazırlık kursu ya da etüt çalışması vs.) yapamazlar. Tescil başvurusu esnasında Tazof kulüplerinden bu konu hakkında taahhütname almaktadır. Tescil işleminden sonra bu tür faaliyetler yaptığı tespit edilen kulüplerin tescilleri iptal edilir. Bu kurumlarımızın kendi bünyesinde milli eğitim tarafından özel eğitim faaliyetleri yapabilme izni var. Bu sebeple bu tür organizasyonları ayrıca yapma hakları vardır ama kulüp faaliyetleri
4-ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ:
 • Milli eğitim bakanlığımıza bağlı Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 2 türlü başvuru yapabilirler.

1.Eğitim şirketi olarak faaliyet yapan kurumlarımız şirket olarak Tazof ile protokol yaparak zekâ oyunları kulübü için tescil alabilirler. 

2.Dernek ya da vakıfa bağlı olarak faaliyet yapan kurumlarımız ise bağlı oldukları dernek ya da vakıf üzerinden de Tazof ile protokol yaparak zekâ oyunları kulübü için tescil alabilirler.  

 • Özel eğitim merkezlerimiz istemeleri halinde her şubeleri için ayrı ayrı kulüp açma ve tescil alma hakkına sahiptir.
 • Franchising olarak çalışan Özel eğitim merkezlerimiz istemeleri halinde her şubeleri için ayrı ayrı tescil alma hakkına sahiptir.
 • Özel eğitim merkezlerimize bağlı kulüplerimiz kurum idaresinin onayı ile kulüp logosu olarak kurumun resmi logosunu kullanabilir ve faaliyetlerini kurumda ve kurumun şubelerinde yapabilirler. Ayrıca Tazof tarafından organize edilen zekâ oyunları liglerine kurumu temsilen katılabilirler.
 • Kurum müdürü, kurumda görevli idari personel ya da kurumda görevli öğretmen kulüp başkanı olabilir ve gerek duyulduğunda başkanlığı uygun bir adaya devredebilir.
 • Kulüp yönetimi kulüp faaliyetlerinin finansmanı için kulüp faaliyetlerine katılanlardan ücret toplayabilir ve topladığı ücret ile kurumun ve kulübün ihtiyaçlarını finanse edebilir. Kulüp yönetimi şirket olarak tescil almış ise aldığı ödemeler karşılığında fatura kesebilir, dernek olarak tescil almış ise aldığı ödemeler için makbuz kesebilir.
 • Kulüp idarecilerinin iş yükünü azaltmak amacı ile kulübün ve kulüp faaliyetlerinin doğru tanıtılabilmesi için isteyen kulüplerimize Tazof tarafından kurumsal bir internet sitesi hazırlanıp kulübün istifadesine sunulabilmektedir. Bu hizmetin detayları sayfa 9 da anlatılmaktadır.
 • Bütün kulüplerimize Tazof tarafından geliştirilmiş kulüp otomasyon sistemi (yazılım) hizmeti verilecektir. Bu hizmet sayesinde Tazof veli, oyuncu ve kulüp yönetiminin bütün ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini hiçbir idari iş yüküne girmeden kolayca halletmelerine imkân sağlayacaktır. Bu otomasyon sisteminin detayları ayrıca sayfa 9 ve 10 da anlatılmaktadır.
 • Tescil işlemi yapılan kulüp sayfa 11, 12ve 13’deki bütün kulüp faaliyetlerinden istediğini yapabilir.
 • Kulüp faaliyetleri için deneyimli ve uzman eğitmen ihtiyacını Tazof otomasyon sistemdeki cv bankasından sağlayabilirsiniz. Kurumun kulübünde görev almak isteyen kurumun kadrolu öğretmenleri TAZOF tarafından eğitimlerini tamamlayarak kurumlarındaki kulüpte görev alabilirler.
 • Kulüp idaresi ile ilgilenecek vakti ya da deneyimi olmayan başkanlarımız TAZOF ’tan kulüp koordinatörü talep edebilirler. Bu koordinatörler başkanın yetkisine sahip olup başkan adına kulübü yönetebilir. Kulüp koordinatörlüğü ile ilgili detaylara sayfa 13’den ulaşabilirsiniz.
 • Kulüp yönetimi istemesi halinde kurum idaresi ile gerekli protokolleri yaptıktan sonra hafta içi ve hafta sonlarında da kurumda planlı ya da serbest kulüp etkinlikleri organize edebilir ve bu etkinliklere kurum dışından da oyuncu kabulü yapabilir.
 • Kulüp yönetimi istemesi halinde başka okullar ve kurumlar ile de gerekli protokolleri yaparak serbest ya da planlı kulüp etkinliklerini başka kurumlarda da yapabilir. Bu konudaki maddi yükümlülükler kurumlar arası yapılan protokol (anlaşma) ile kayda alınır.
 • Kulüp yönetimi gerekli koşulları yerine getirdikten sonra Tazof nezdinde ulusal turnuva organize edebilir ve tüm tescilli Tazof sporcularını davet edebilir.
 • Bu kulüplerimiz tescil işlemlerinden sonra kulüp bünyesinde Kulüp faaliyetleri adı altında herhangi bir eğitim öğretim faaliyeti (ders kursları, üniversite hazırlık kursu ya da etüt çalışması vs.) yapamazlar. Tescil işleminden sonra bu tür faaliyetler yaptığı tespit edilen kulüplerin tescilleri iptal edilir. Bu kurumlarımızın kendi bünyesinde milli eğitim tarafından özel eğitim faaliyetleri yapabilme izni var. Bu sebeple bu tür organizasyonları ayrıca yapma hakları vardır ama kulüp faaliyetleri altında yapamazlar.
5- DERNEKLER VE VAKIFLAR:
 • Dernek ve vakıflarımız 2 türlü başvuru yapabilirler.

1.Herhangi bir iktisadi işletmesi olmayan dernekler ve vakıflarımız doğrudan Tazof ile protokol yapabilir ve tescil alabilirler.

2.Dernek ya da vakfımız bünyesinde iktisadi işletme bulunduruyor ise bu işletme üzerinden de şirket olarak Tazof ile protokol yaparak zekâ oyunları kulübü için tescil alabilirler.  Bunun için şirket faaliyetlerine eğitim faaliyetlerini eklemeleri gerekmektedir.

 • Bu kulüplerimiz dernek ve vakıf idaresinin onayı ile kulüp logosu olarak derneğin ya da vakıfın resmi logosunu ya da var ise iktisadi işletmelerinin logosunu kullanabilir ve faaliyetlerini dernek ya da vakıf binalarında yapabilirler. Ayrıca Tazof tarafından organize edilen zekâ oyunları liglerine derneği ya da vakfı temsilen katılabilirler.
 • Dernek ya da vakıf başkanı, dernekte ya da vakıfta görevli idari personel, Dernekte ya da vakıfta görevli öğretmen ya da iktisadi işletme müdürü kulüp başkanı olabilir ve gerek duyulduğunda başkanlığı uygun bir adaya devredebilir.
 • Kulüp yönetimi kulüp faaliyetlerinin finansmanı için kulüp faaliyetlerine katılanlardan ücret toplayabilir ve topladığı ücret ile kurumun ve kulübün ihtiyaçlarını finanse edebilir. Kulüp yönetimi şirket olarak tescil almış ise aldığı ödemeler karşılığında fatura kesebilir, dernek olarak tescil almış ise aldığı ödemeler için makbuz kesebilir.
 • Kulüp idarecilerinin iş yükünü azaltmak amacı ile kulübün ve kulüp faaliyetlerinin doğru tanıtılabilmesi için isteyen kulüplerimize Tazof tarafından kurumsal bir internet sitesi hazırlanıp kulübün istifadesine sunulabilmektedir. Bu hizmetin detayları sayfa 9 da anlatılmaktadır.
 • Bütün kulüplerimize Tazof tarafından geliştirilmiş kulüp otomasyon sistemi (yazılım) hizmeti verilecektir. Bu hizmet sayesinde Tazof veli, oyuncu ve kulüp yönetiminin bütün ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini hiçbir idari iş yüküne girmeden kolayca halletmelerine imkân sağlayacaktır. Bu otomasyon sisteminin detayları ayrıca sayfa 9 ve 10 da anlatılmaktadır.
 • Tescil işlemi yapılan kulüp sayfa 11, 12ve 13’deki bütün kulüp faaliyetlerinden istediğini yapabilir.
 • Kulüp faaliyetleri için deneyimli ve uzman eğitmen ihtiyacını Tazof otomasyon sistemdeki cv bankasından sağlayabilirsiniz. Bu kulüplerimizin çalışanları ya da dernek ve vakıf üyeleri arasında öğretmen var ise bu öğretmenler TAZOF tarafından eğitimlerini tamamlayarak kulüpte görev alabilirler. Bu öğretmenler ücretsiz çalışacak olsalar dahi gerekli eğitimi almak zorundalar.
 • Kulüp idaresi ile ilgilenecek vakti ya da deneyimi olmayan başkanlarımız TAZOF ’tan kulüp koordinatörü talep edebilirler. Bu koordinatörler başkanın yetkisine sahip olup başkan adına kulübü yönetebilir. Kulüp koordinatörlüğü ile ilgili detaylara sayfa 13’den ulaşabilirsiniz.
 • Kulüp yönetimi istemesi halinde dernek ve vakıf idaresi ile gerekli protokolleri yaptıktan sonra hafta içi ya da ve hafta sonları dernek ya da vakıf binalarında planlı ya da serbest kulüp etkinlikleri organize edebilir ve bu etkinliklere her yerden oyuncu kabulü yapabilir.
 • Kulüp yönetimi istemesi halinde başka okullar ve kurumlar ile de gerekli protokolleri yaparak serbest ya da planlı kulüp etkinliklerini başka kurumlarda da yapabilir. Bu konudaki maddi yükümlülükler kurumlar arası yapılan protokol (anlaşma) ile kayda alınır.
 • Kulüp yönetimi gerekli koşulları yerine getirdikten sonra Tazof nezdinde ulusal turnuva organize edebilir ve tüm tescilli Tazof sporcularını davet edebilir.
 • Bu kulüplerimiz tescil işlemlerinden sonra kulüp bünyesinde kulüp faaliyetleri adı altında herhangi bir eğitim öğretim faaliyeti (ders kursları, üniversite hazırlık kursu ya da etüt çalışması vs.) yapamazlar. Tescil başvurusu esnasında Tazof kulüplerinden bu konu hakkında taahhütname almaktadır. Tescil işleminden sonra bu tür faaliyetler yaptığı tespit edilen kulüplerin tescilleri iptal edilir. Kendi bünyesinde iktisadi işletmesi olan Dernek ya da vakıfların, iktisadi işletmelerinin milli eğitim tarafından özel eğitim faaliyetleri yapabilme izni (ruhsat) var ise bu tür organizasyonları ayrıca yapma hakları vardır ama kulüp faaliyetleri altında yapamazlar.
6- SPOR KULÜPLERİ:
 • Spor kulüplerimiz 2 türlü başvuru yapabilirler.

1.Gençlik ve Spor Kulüpleri Dernekleri ile Spor Kulübü Dernekleri, Akıl ve Zeka Oyunları branşını açmak için Tüm Akıl Zeka Oyunları Federasyonuna başvurarak tescil alabilirler.

2.Spor kulübü derneğinin iktisadi işletmesi bulunuyor ise bu işletme üzerinden de şirket olarak Tazof ile protokol yaparak zekâ oyunları kulübü için tescil alabilirler.  Bunun için şirket faaliyetlerine eğitim faaliyetlerini eklemeleri gerekmektedir.

 • Bu kulüplerimiz dernek ve vakıf idaresinin onayı ile kulüp logosu olarak derneğin ya da vakıfın resmi logosunu ya da var ise iktisadi işletmelerinin logosunu kullanabilir ve faaliyetlerini dernek ya da vakıf binalarında yapabilirler. Ayrıca Tazof tarafından organize edilen zekâ oyunları liglerine derneği ya da vakfı temsilen katılabilirler.
 • Dernek ya da vakıf başkanı, dernekte ya da vakıfta görevli idari personel, Dernekte ya da vakıfta görevli öğretmen ya da iktisadi işletme müdürü kulüp başkanı olabilir ve gerek duyulduğunda başkanlığı uygun bir adaya devredebilir.
 • Kulüp yönetimi kulüp faaliyetlerinin finansmanı için kulüp faaliyetlerine katılanlardan ücret toplayabilir ve topladığı ücret ile kurumun ve kulübün ihtiyaçlarını finanse edebilir. Kulüp yönetimi şirket olarak tescil almış ise aldığı ödemeler karşılığında fatura kesebilir, dernek olarak tescil almış ise aldığı ödemeler için makbuz kesebilir.
 • Kulüp idarecilerinin iş yükünü azaltmak amacı ile kulübün ve kulüp faaliyetlerinin doğru tanıtılabilmesi için isteyen kulüplerimize Tazof tarafından kurumsal bir internet sitesi hazırlanıp kulübün istifadesine sunulabilmektedir. Bu hizmetin detayları sayfa 9 da anlatılmaktadır.
 • Bütün kulüplerimize Tazof tarafından geliştirilmiş kulüp otomasyon sistemi (yazılım) hizmeti verilecektir. Bu hizmet sayesinde Tazof veli, oyuncu ve kulüp yönetiminin bütün ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini hiçbir idari iş yüküne girmeden kolayca halletmelerine imkân sağlayacaktır. Bu otomasyon sisteminin detayları ayrıca sayfa 9 ve 10 da anlatılmaktadır.
 • Tescil işlemi yapılan kulüp sayfa 11, 12ve 13’deki bütün kulüp faaliyetlerinden istediğini yapabilir.
 • Kulüp faaliyetleri için deneyimli ve uzman eğitmen ihtiyacını Tazof otomasyon sistemdeki cv bankasından sağlayabilirsiniz. Bu kulüplerimizin çalışanları ya da dernek ve vakıf üyeleri arasında öğretmen var ise bu öğretmenler TAZOF tarafından eğitimlerini tamamlayarak kulüpte görev alabilirler. Bu öğretmenler ücretsiz çalışacak olsalar dahi gerekli eğitimi almak zorundalar.
 • Kulüp idaresi ile ilgilenecek vakti ya da deneyimi olmayan başkanlarımız TAZOF ’tan kulüp koordinatörü talep edebilirler. Bu koordinatörler başkanın yetkisine sahip olup başkan adına kulübü yönetebilir. Kulüp koordinatörlüğü ile ilgili detaylara sayfa 13’den ulaşabilirsiniz.
 • Kulüp yönetimi istemesi halinde dernek ve vakıf idaresi ile gerekli protokolleri yaptıktan sonra hafta içi ya da ve hafta sonları dernek ya da vakıf binalarında planlı ya da serbest kulüp etkinlikleri organize edebilir ve bu etkinliklere her yerden oyuncu kabulü yapabilir.
 • Kulüp yönetimi istemesi halinde başka okullar ve kurumlar ile de gerekli protokolleri yaparak serbest ya da planlı kulüp etkinliklerini başka kurumlarda da yapabilir. Bu konudaki maddi yükümlülükler kurumlar arası yapılan protokol (anlaşma) ile kayda alınır.
 • Kulüp yönetimi gerekli koşulları yerine getirdikten sonra Tazof nezdinde ulusal turnuva organize edebilir ve tüm tescilli Tazof sporcularını davet edebilir.
 • Bu kulüplerimiz tescil işlemlerinden sonra kulüp bünyesinde Kulüp faaliyetleri adı altında herhangi bir eğitim öğretim faaliyeti (ders kursları, üniversite hazırlık kursu ya da etüt çalışması vs.) yapamazlar. Tescil başvurusu esnasında Tazof kulüplerinden bu konu hakkında taahhütname almaktadır. Tescil işleminden sonra bu tür faaliyetler yaptığı tespit edilen kulüplerin tescilleri iptal edilir. Şayet spor kulübünün bağlı olduğu derneğin bünyesinde iktisadi işletmesi var ve bu işletmenin milli eğitim tarafından özel eğitim faaliyetleri yapabilme izni (ruhsat) var ise bu derneklerin eğitim organizasyonlarını ayrıca yapma hakları vardır ama kulüp faaliyetleri altında yapamazlar.

7- TİCARİ İŞLETMELER:

 • Şahıs, Limited ve Anonim şirketler faaliyet alanlarına eğitim hizmetlerini eklemek sureti ile Tazof ile protokol yaparak akıl ve zekâ oyunları kulübü için tescil alabilirler.
 • Bu kulüplerimiz, Tazof tarafından onaylanmış logo ya da armalarını bütün faaliyetlerinde ve tanıtımlarında kullanabilirler. Bu kulüpler şirkete ait ya da şirket adına kiralanmış bütün binalarda faaliyetlerini yapabilirler. Ayrıca Tazof tarafından organize edilen zekâ oyunları liglerine katılabilirler.
 • Şirket müdürü, Şirkette görevli idari personel, Şirkette görevli öğretmen yâda şirketin sahiplerinden herhangi biri kulüp başkanı olabilir ve gerek duyulduğunda başkanlığı uygun bir adaya devredebilir.
 • Kulüp yönetimi kulüp faaliyetlerinin finansmanı için kulüp faaliyetlerine katılanlardan istediği ücretleri alabilir ve bu ücretler karşılığında fatura kesebilir.
 • Kulüp idarecilerinin iş yükünü azaltmak amacı ile kulübün ve kulüp faaliyetlerinin doğru tanıtılabilmesi için isteyen kulüplerimize Tazof tarafından kurumsal bir internet sitesi hazırlanıp kulübün istifadesine sunulabilmektedir. Bu hizmetin detayları sayfa 9 da anlatılmaktadır.
 • Bütün kulüplerimize Tazof tarafından geliştirilmiş kulüp otomasyon sistemi (yazılım) hizmeti verilecektir. Bu hizmet sayesinde Tazof veli, oyuncu ve kulüp yönetiminin bütün ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini hiçbir idari iş yüküne girmeden kolayca halletmelerine imkân sağlayacaktır. Bu otomasyon sisteminin detayları ayrıca sayfa 9 ve 10 da anlatılmaktadır.
 • Tescil işlemi yapılan kulüp sayfa 11, 12ve 13’deki bütün kulüp faaliyetlerinden istediğini yapabilir.
 • Kulüp faaliyetleri için deneyimli ve uzman eğitmen ihtiyacını Tazof otomasyon sistemdeki cv bankasından sağlayabilirsiniz. Şirkete bağlı kulüpte görev almak isteyen şirketin personeli olan öğretmenler TAZOF tarafından eğitimlerini tamamlayarak kulüpte görev alabilirler.
 • Kulüp idaresi ile ilgilenecek vakti ya da deneyimi olmayan başkanlarımız TAZOF ’tan kulüp koordinatörü talep edebilirler. Bu koordinatörler başkanın yetkisine sahip olup başkan adına kulübü yönetebilir. Kulüp koordinatörlüğü ile ilgili detaylara sayfa 13’den ulaşabilirsiniz.
 • Kulüp yönetimi istemesi halinde başka okullar ve kurumlar ile de gerekli protokolleri yaparak serbest ya da planlı kulüp etkinliklerini başka kurumlarda da yapabilir. Bu konudaki maddi yükümlülükler kurumlar arası yapılan protokol (anlaşma) ile kayda alınır.
 • Kulüp yönetimi gerekli koşulları yerine getirdikten sonra Tazof nezdinde ulusal turnuva organize edebilir ve tüm tescilli Tazof sporcularını davet edebilir.
 • Bu kulüplerimiz tescil işlemlerinden sonra kulüp bünyesinde Kulüp faaliyetleri adı altında herhangi bir eğitim öğretim faaliyeti (ders kursları, üniversite hazırlık kursu ya da etüt çalışması vs.) yapamazlar. Tescil başvurusu esnasında Tazof kulüplerinden bu konu hakkında taahhütname almaktadır. Tescil işleminden sonra bu tür faaliyetler yaptığı tespit edilen kulüplerin tescilleri iptal edilir. Bu kurumların kendi bünyesinde milli eğitim tarafından özel eğitim faaliyetleri yapabilme izni (ruhsat) var ise bu tür organizasyonları ayrıca yapma hakları vardır ama kulüp faaliyetleri altında yapamazlar.